Chefsjurist till Svenska institutet för standarder (SIS)

Chefsjurist till Svenska institutet för standarder (SIS)  

SIS söker en chefsjurist med kundfokus och servicekänsla och med specialistkompetens inom framförallt kommersiell avtalsrätt, immaterialrätt med tyngdpunkt på upphovsrätt, IT-rätt, GDPR och regelefterlevnad.

Om rollen 

Rollen som chefsjurist är bred och du är ansvarig för all juridik inom SIS organisation. Du kommer främst att arbeta med att upprätta, granska och analysera avtal inom olika områden med tyngdpunkt på framförallt licensavtal, konsultavtal, tredjepartsdistributionsavtal, NDA:s, PUB-avtal, MOU, återgivandeavtal, kund- och leverantörsavtal samt internationella avtal. Du stödjer och förser SIS alla avdelningar med juridisk rådgivning. Du förser även ledningen och styrelsen med juridisk rådgivning vid behov. 

Inom området regelefterlevnad blir din roll att säkerställa att SIS har relevanta, uppdaterade och implementerade policys, riktlinjer och guidelines för att leva upp till de lagar och regler som SIS är bunden till att följa. SIS är såsom nationell standardiseringsorganisation medlem i ISO och CEN och därmed bunden till att följa ISO:s och CEN:s regelverk inom framförallt det immaterialrättsliga området då standarder är upphovsrättsliga verk. Du bevakar kontinuerligt ny lagstiftning inom olika rättsområden, både på nationell och internationell nivå. Inom regelefterlevnad kommer du att arbeta nära verksamheten och ge juridisk rådgivning och stöd inom bl.a. GDPR, informationssäkerhet, anti-korruption, konkurrensrätt och ISO- och CEN:s regelverk. Du är ansvarig för att vägleda SIS GDPR ansvarig i arbetet med att implementera GDPR i SIS organisation. SIS GDPR ansvarig rapporterar till dig i legala frågor. Du kommer även att delta i arbetsgrupper som implementerar informationssäkerhet och GDPR i SIS organisation. 

Du är ansvarig för genomförande och utbildning av SIS avtalshanteringsprocess. Du kommer även att delta i SIS strategiarbete genom deltagande i olika arbetsgrupper. 

I rollen som chefsjurist kommer du också att delta i olika arbetsgrupper inom ISO och CEN med juridisk inriktning. Du kommer att medverka i olika utbildningsinsatser inom SIS organisation för att öka medvetenheten och kunskapen internt hos dina kollegor avseende olika regelverk.

Du rapporterar till avdelningschefen för Policy och tillhör SIS policyavdelning.

Resor kan förekomma. 

Om dig 

Vi söker dig med svensk juristexamen. Du har cirka 10 års erfarenhet av att arbeta som bolagsjurist eller på advokatbyrå inom framförallt rättsområdena kommersiell avtalsrätt, immaterialrätt med tyngdpunkt på upphovsrätt, IT-rätt, GDPR och med regelefterlevnadsfrågor. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av att arbeta i en regelstyrd internationell organisation och är van vid att hantera nya frågeställningar som dyker upp. Vidare bör du ha stor erfarenhet av att upprätta, analysera och granska allehanda typ av avtal inom olika rättsområden. Du bör även ha en viss vana i att arbeta med myndigheter. 

Som person är du social, noggrann och strukturerad. Du kommunicerar på ett lättbegripligt sätt och har mycket lätt att etablera relationer samtidigt som du har hög integritet. Du är också affärsmässig och pragmatisk och van att hantera och värdera risker. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. 

Ansökan och frågor 

Välkommen med din ansökan bestående av CV, personligt brev, betyg och relevanta intyg snarast. I denna rekrytering samarbetar vi med von Feilitzen & Partners och ansökan sker via www.vonfeilitzen.se. För mer information kring tjänsten kontakta Rosita von Feilitzen, 073-540 57 07. Sist ansökningsdag är den 26 maj 2021. Intervjuer sker löpande. 

Om oss

SIS är en del av ISO och CEN som är nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder.

Hos oss kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer.

SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. Vi verkar för ett ökat svenskt inflytande i internationella samarbeten och för att standarder sprids och tillämpas i Sverige.

Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder.

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Stockholm

Strandvägen 47
114 56 Stockholm Vägbeskrivning Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor