Tjänster för företag och kandidat

Second opinion och Tester

Connect

Tjänsten ger en objektiv bedömning av potential, styrkor och utvecklingsbara sidor inför en anställning eller ny tjänst i företaget. Det ger ett kompletterande beslutsunderlag. Vi grundar rekommendationer på djupintervju och arbetspsykologisk testning med instrument som har en vetenskaplig grund för att förutsäga framgång i arbetslivet.

Tjänsten innehåller följande moment:

 • Kravspecifikation – avstämning av kravprofil och test
 • Bokning av intervju och genomförande av djupintervju
 • Testning och återkoppling till kandidat och beställare
 • Referenstagning
 • Sammanställning av rapport – beslutsunderlag

Avrapportering sker muntligt eller skriftligt efter överenskommelse.


Tester

Om ni behöver hjälp med att utföra arbetspsykologiska tester kan vi hjälpa er att testa följande egenskaper:

 • Personlighet,
 • Drivkraft,
 • Motivation,
 • Färdighet,
 • Begåvning

Vi är certifierade i följande tester:

 • Master Person Analys,
 • Matrigma,
 • BasIQ,
 • Ravens Matriser,
 • Bedömning av Kritiskt Tänkande
 • Myers Briggs
 • HAS
 • Hogans HDS
 • Hogans HPI
 • MPI

När vi utför tester, följer vi de etiska riktlinjerna uppsatta av STP – Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, HRK – Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter samt ESK – Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter.

Vi på von Feilitzen & Partners har alla en gedigen bakgrund, med akademiskutbildning och arbetslivserfarenheter från olika branscher. Som konsulter har vi mångårig erfarenhet av yrkesområdet och vi är alla utbildade och licensierade för att arbeta med förekommande tester och arbetspsykologiska formulär.

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Stockholm

Strandvägen 47
114 56 Stockholm Vägbeskrivning Se sida

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor